MASLO project

Een Meta-Analytische Studie over Eenzaamheid

Het MASLO (“Meta-Analytic Study of Loneliness”) project is een grote database met alle onderzoeken over eenzaamheid (waarbij eenzaamheid gemeten is met een gestandaardiseerde vragenlijst). Ik heb deze database gecreëerd door een literatuur zoektocht uit te voeren in de databanken Psychinfo, ERIC, PubMed, and Web of Science (klik hier voor een overzicht van de gebruikte zoektermen). De MASLO database bevat momenteel meer dan 2.300 onderzoeken, uitgevoerd ik meer dan 60 verschillende landen. Alle onderzoeken zijn gecodeerd aan de hand van een uitgebreid codeerschema. De database bevat veel informatie en kan daarom gebruikt worden om verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden.

Een aantal studies zijn al uitgevoerd binnen het MASLO project:

Maes, M., Nelemans, S.A., Danneel, S., Fernández-Castilla, B., Van den Noortgate, W., Goossens, L., & Vanhalst, J. (2019). Loneliness and social anxiety across childhood and adolescence: Multilevel meta-analyses of cross-sectional and longitudinal associations. Developmental Psychology, 55, 1548-1565. doi:10.1037/dev0000719

Maes, M., Qualter, P., Lodder, G. M., & Mund, M. (2022). How (not) to measure loneliness: A review of the eight most commonly used scales. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 10816. https://doi.org/10.3390/ijerph191710816

Maes, M., Qualter, P., Vanhalst, J., Van den Noortgate, W., & Goossens, L. (2019). Gender differences in loneliness across the lifespan: A meta-analysis. European Journal of Personality, 33, 642-654. doi:10.1002/per.2220

Maes, M., Van den Noortgate, W., Fustolo-Gunnink, S., Rassart, J., Luyckx, K., & Goossens, L. (2017). Loneliness in children and adolescents with chronic physical conditions: A meta-analysis. Journal of Pediatric Psychology, 42, 622-635. doi:10.1093/jpepsy/jsx046